Tandblekning

Tandblekning

Tandblekning är en kosmetisk tandvårdsprocedur där dina tänder bleks på ett säkert och kontrolleratsätt till sin ursprungliga färg.Innan behandlingen sättas i gång är det viktigt att göra en undersökning och bedömning av entandläkare, detta för att ta reda på om dina tänder är lämpliga för tandblekning. Det är även bra attvara medveten om att många lagningar och restaureringar, såsom kronor och fyllningar, inte går attbleka.Om det finns mycket tandsten och ytliga missfärgningar på tänderna är det även bra att gå tilltandhygienisten för att få bort dessa beläggningar innan du påbörjar en blekning. Detta förberederytan på tänderna och gör tandblekningsprocessen mer effektiv.Tandvårdskliniker kan idag erbjuda två huvudtyper av blekningsmetoder för att uppnå vitare tänder:laserblekning med till exempel Zoom, eller hemmablekning med bland annat Opalescence ochWhiteness Perfect.Blekning med laser/ led sker på kliniken med väteperoxid och hemmablekning sker medkarbamidperoxid. I båda metoder används peroxid för att göra dina tänder vita. Den högrekoncentrationen av peroxid i vissa behandlingar innebär snabbare resultat, men det finns ocksåstörre risk för biverkningar såsom brännskador, kraftiga ilningar och skador på tandköttet. Därför ärdet viktigt att man väljer den blekningsmetod och blekmedel som passar bäst för dig personligen.Vi på Family Dental Care använder oss enbart utav hemmablekning då vi tycker att det ger bäst ochlångvarigast resultat.Avtryck tas då på dina tänder där tandläkaren sedan framställer plastskenor för dig att användahemma.I dina plastskenor applicerar du en blekgel som finns i olika koncentrationer. Skenorna har du sedan imunnen och blekningsmedlet ska användas tills du är nöjd med resultatet. Efter 7 dagars behandlingkommer de flesta se att tänderna blir vitare och ljusare.Vissa tandläkare föreskriver att skenor endast behöver sitta på plats...
Tandimplantat

Tandimplantat

Vissa av oss saknar tänder på grund av skador eller sjukdomar, vilket kan leda till svårigheter att talaoch tugga ordentligt. Denna situation kan ofta upplevas som frustrerande och pinsam.För att ersätta en saknad tand kan ett tandimplantat operaras in. Implantatet fungerar som enkonstgjord rot av titanium där sedan en porslinskrona fästes på. Att operera in ett implantat är enprocess som kräver noggrannhet och expertis för att få ett optimalt resultat gällande funktion ochestetik.Som ett första led i behandlingen genomgår patienten en noggrann undersökning och diagnostik.Detta inkluderar röntgenbilder och även så kallad CBCT, dvs 3D- bild för att bedöma käkbenetsstruktur och upptäcka eventuella hinder för att ett implantat ska kunna installeras.Innan operationen påbörjas får patienten lokalbedövning för att slippa känna någon smärta.För att risken för infektion ska minimeras sker allt i en steril miljö och patienten ligger under ettsterilt skynke där endast munnen är synlig.I det område där implantatet ska placeras öppnar tandläkaren upp tandköttet med en skalpell för attblottlägga käkbenet. En titanskruv- implantat, borras in i käkbenet med en specialborr och tandköttetsys sedan ihop för att låta implantatet läka. De första veckorna under läkningen ska patienten sköljamed klorhexidin och använda en extra mjuk tandborste för att hålla operationsområdet så rent sommöjligt.Under läkningsperioden kan man uppleva svullnad i kinden och läppen kring operationsområdet, somefter några dagar kan övergå till att man blir lite blå- och gulaktigNär tandköttsvävnaden och skruven har fått läka i cirka 3 månader är det dags för den slutliga ochpermanenta justeringen. En specialtillverkad implantatkrona i porslin cementeras eller skruvas fastpå implantatet och återställer patientens tugg- och talfunktion samt estetik.När man genomgått en implantatbehandling är det mycket viktigt att...
Aligners- osynlig tandställning

Aligners- osynlig tandställning

Vanlig traditionell tandställning består av en synlig metalltråd som fästes på tänderna med hjälp avplastfästen. Metalltråden stramas åt med jämna mellanrum för att tänderna ska flytta på sig i bettettill önskad plats. När behandlingen är klar tas metalltråden och plastfästena bort av tandläkaren.Numera kan vi inom tandvården erbjuda våra patienter en diskret och bekväm metod för attkorrigera sneda tänder med så kallad osynlig tandställning. Ordet align kommer från engelskan ochbetyder “räta upp”. Aligners är tunna, genomskinliga plastskenor som är skräddarsydda efter dinatänder som du lätt kan ta ut och sätta in i munnen när som helst.Innan en behandling kan påbörjas måste en konsultation hos en tandläkare eller ortodontist görassom är utbildad och certifierad inom aligners.Tandläkaren undersöker då noga vad det är för besvär patienten har för att se om denna behandlingär lämplig för just dennes behov. Vissa komplexa bettproblem och grova trångställningar åtgärdasbättre av traditionell tandreglering.Om aligners anses vara en passande behandling för just dennes behov börjar tandläkaren med att gåigenom dina tänder för att se att inget annat behöver åtgärdas innan du börjar med din tandställning.Röntgenbilder tas för att utesluta befintlig karies, dessutom tas tandsten och plack bort.Sedan görs en 3D scanning av dina tänder så att tandläkaren exakt kan identifiera dina snedställdatänder och sedan gå igenom med dig vad som är möjligt att korrigera i din mun.När behandlingsplanen godkänts av dig som patient börjar tillverkningen av en serie skräddarsyddaaligners.Varje aligner är tillverkad av en genomskinlig plast som du kommer byta ut varje vecka eller enligttandläkarens instruktioner.Alignern är utformad för att försiktigt applicera ett tryck på dina tänder för att flytta dem i önskadriktning. Du kommer att bära alignern...
Tandhygienistbehandling

Tandhygienistbehandling

Tandhygienistens främsta mål är att du som patient ska få en friskare mun, fri från tandsten ochbakterier som i framtiden kan orsaka tandlossningsproblem. Tandhygienister samarbetar oftatillsammans med en tandläkare för att kunna utforma en bra behandlingsplan för varje individ.Ett besök hos tandhygienisten inleds oftast med att tandhygienisten frågar om din tandvårdshistorikoch om du har några specifika besvär, som till exempel blödande tandkött.Därefter börjar den kliniska undersökningen; hur ser patientens tandkött ut i färg och form.En så kallad fickdjupsmätning påbörjas där tandhygienisten använder sig utav enfickdjupmätningssond för att se om patienten har några fördjupade tandköttsfickor kring sina tänder.Denna del av behandlingen kan ibland upplevas som lite obehaglig och ömmande beroende på hurinflammerat tandköttet är, men det brukar i slutändan gå väldigt bra.Tandhygienisten påbörjar sedan sitt jobb med att göra rent kring tänderna och längs tandköttskantenfrån plack och tandsten med sina specialverktyg.Plack är en klibbig beläggning som består av bakterier och gör ditt tandkött inflammerat om det fårligga kvar för länge. Om beläggningen inte tas bort mineraliseras placket av din saliv och blir tilltandsten som inte går att få bort med tandtråd och tandborste.Oftast använder sig tandhygienisten utav en kombination av manuella instrument samt ultraljud föratt få bort alla bakterier och tandsten. De manuella instrumenten skrapar bort tandstenen medanultraljudet vibrerar bort tandstenen samtidigt som den spolar rent med vatten.När rengöringen är klar poleras därefter tänderna för att få bort ytliga missfärgningar som orsakas avkaffe, te och rökning. Detta görs effektivt med Airflow; en så kallad högtryckstvätt som består avvatten och bikarbonatpulver.Som ett avslutande led i behandlingen går tandhygienisten tillsammans med patienten igenom statuspå munhälsan samt rekommenderad eftervård hemma med hjälp av...
Rotbehandling

Rotbehandling

I tandens mitt finner man pulpan, tandens nerv. Denna nerv sträcker sig ned genom tandens rötteroch ut i käkbenet. Om ett hål i tanden är djupt och bakterierna nått in i pulpan, eller om du slagit idin tand, så kan nerven dö ut och orsaka inflammation/infektion i tandbenet. Nerven behöver då tasbort och tanden rotfyllas. Detta för att man ska kunna behålla tanden utan att infektionen sprider sigvidare.Ofta kommer patienten då med tandvärk eller andra symptom som indikerar på en infektion ochtandläkaren gör en klinisk undersökning med röntgenbilder för att bedöma skadans omfattning.Lokalbedövning läggs i området kring den drabbade tanden för att säkerställa en smärtfri behandlingför patienten.Tandläkaren börjar med att borra bort en del av tandkronan för att få tillgång till tandnerven. Sedanrengörs pulpaområdet noga med hjälp av specialverktyg och desinficerande vätskor för att få bortbakterier och infekterad vävnad som orsakar patientens smärta och värk. Därefter kan tandläkarenbörja avlägsna nerven i pulpaområdet, även kallat rotkanalen, med speciella filar.Nu när rotkanalen är ren och fri från nerven och bakterier kan rotkanalen fyllas med ett vanligtvisgummiliknande material som kallas guttaperka. Sedan tätas hålet igen med en specielltätningssubstans för att förhindra att bakterier åter igen kan tränga in i tanden och skapa nyaproblem.När rotfyllningen är klar kan tandläkaren påbörja uppbyggnaden av tandkronan igen. Detta görsantingen med ett plastmaterial som kallas komposit, eller en porslinskrona. Detta beror på hur passskadad tandkronan är.Eftersom en rotfylld tand är försvagad efter en rotfyllning så föredrar tandläkaren ofta att försetanden med en pelare i roten som stärker tanden och en porslinskrona för att tanden ej ska spricka iframtiden.Efter en rotfyllning kan patienten uppleva obehag som värk och svullnad,...
en_US