tandhygienistbehandling stockholm

Tandhygienistbehandling

oktober 25, 2023
Familydental

Tandhygienistens främsta mål är att du som patient ska få en friskare mun, fri från tandsten och
bakterier som i framtiden kan orsaka tandlossningsproblem. Tandhygienister samarbetar ofta
tillsammans med en tandläkare för att kunna utforma en bra behandlingsplan för varje individ.
Ett besök hos tandhygienisten inleds oftast med att tandhygienisten frågar om din tandvårdshistorik
och om du har några specifika besvär, som till exempel blödande tandkött.
Därefter börjar den kliniska undersökningen; hur ser patientens tandkött ut i färg och form.
En så kallad fickdjupsmätning påbörjas där tandhygienisten använder sig utav en
fickdjupmätningssond för att se om patienten har några fördjupade tandköttsfickor kring sina tänder.
Denna del av behandlingen kan ibland upplevas som lite obehaglig och ömmande beroende på hur
inflammerat tandköttet är, men det brukar i slutändan gå väldigt bra.
Tandhygienisten påbörjar sedan sitt jobb med att göra rent kring tänderna och längs tandköttskanten
från plack och tandsten med sina specialverktyg.
Plack är en klibbig beläggning som består av bakterier och gör ditt tandkött inflammerat om det får
ligga kvar för länge. Om beläggningen inte tas bort mineraliseras placket av din saliv och blir till
tandsten som inte går att få bort med tandtråd och tandborste.
Oftast använder sig tandhygienisten utav en kombination av manuella instrument samt ultraljud för
att få bort alla bakterier och tandsten. De manuella instrumenten skrapar bort tandstenen medan
ultraljudet vibrerar bort tandstenen samtidigt som den spolar rent med vatten.
När rengöringen är klar poleras därefter tänderna för att få bort ytliga missfärgningar som orsakas av
kaffe, te och rökning. Detta görs effektivt med Airflow; en så kallad högtryckstvätt som består av
vatten och bikarbonatpulver.
Som ett avslutande led i behandlingen går tandhygienisten tillsammans med patienten igenom status
på munhälsan samt rekommenderad eftervård hemma med hjälp av tandtråd- och
tandborstningsteknik.

En av tandhygienisternas viktigaste roll är att ge både råd om god munhygien och att utbilda
patienter om hur man tar hand om sina tänder hemma. Detta för att förebygga framtida
tandköttsproblem som kan leda till tandlossning i långa loppet.
Efter en behandling hos tandhygienisten kan man vara lite öm i tandköttet och uppleva att det ilar
lite i tänderna vid intag av kall mat och dryck. Detta går oftast över efter ett par dagar.

en_US