tandblekning stockholm

Tandblekning

oktober 25, 2023
Familydental

Tandblekning är en kosmetisk tandvårdsprocedur där dina tänder bleks på ett säkert och kontrollerat
sätt till sin ursprungliga färg.
Innan behandlingen sättas i gång är det viktigt att göra en undersökning och bedömning av en
tandläkare, detta för att ta reda på om dina tänder är lämpliga för tandblekning. Det är även bra att
vara medveten om att många lagningar och restaureringar, såsom kronor och fyllningar, inte går att
bleka.
Om det finns mycket tandsten och ytliga missfärgningar på tänderna är det även bra att gå till
tandhygienisten för att få bort dessa beläggningar innan du påbörjar en blekning. Detta förbereder
ytan på tänderna och gör tandblekningsprocessen mer effektiv.
Tandvårdskliniker kan idag erbjuda två huvudtyper av blekningsmetoder för att uppnå vitare tänder:
laserblekning med till exempel Zoom, eller hemmablekning med bland annat Opalescence och
Whiteness Perfect.
Blekning med laser/ led sker på kliniken med väteperoxid och hemmablekning sker med
karbamidperoxid. I båda metoder används peroxid för att göra dina tänder vita. Den högre
koncentrationen av peroxid i vissa behandlingar innebär snabbare resultat, men det finns också
större risk för biverkningar såsom brännskador, kraftiga ilningar och skador på tandköttet. Därför är
det viktigt att man väljer den blekningsmetod och blekmedel som passar bäst för dig personligen.
Vi på Family Dental Care använder oss enbart utav hemmablekning då vi tycker att det ger bäst och
långvarigast resultat.
Avtryck tas då på dina tänder där tandläkaren sedan framställer plastskenor för dig att använda
hemma.
I dina plastskenor applicerar du en blekgel som finns i olika koncentrationer. Skenorna har du sedan i
munnen och blekningsmedlet ska användas tills du är nöjd med resultatet. Efter 7 dagars behandling
kommer de flesta se att tänderna blir vitare och ljusare.
Vissa tandläkare föreskriver att skenor endast behöver sitta på plats över natten medan andra
rekommenderar att de används 1-2 timmar per dag för bästa resultat.
Undvik att äta, dricka, röka och snusa medan du bär blekskenorna. Undvik även att äta och dricka
färgstarka livsmedel under blekningens gång och några dagar efter avslutad behandling.
Resultatet av tandblekning varierar mycket från person till person, och beror också på vilka
förutsättningar dina tänder har. Pigmenten i tanden är avgörande för hur vita tänder du kan få.
Faktorer som kan påverka blekningsresultatet är sjukdom, intag av läkemedel och mediciner samt
vilka levnadsvanor du har.
Rökning, alkohol och färgstark mat kan också påverka dina tänders nyans. Vissa personer får jättebra
resultat och reagerar optimalt på blekning medan andra bara ser en liten skillnad efter avslutad
behandling.
Under tiden du bleker tänderna och en tid efter avslutad blekningsprocess är det vanligt att man kan
uppleva ilningar i tänderna vid intag av varm/ kall mat och dryck. Detta är inte farligt och försvinner
oftast inom några dagar efter att du slutat bleka tänderna.

en_US