rotfyllning stockholm

Rotbehandling

oktober 25, 2023
Familydental

I tandens mitt finner man pulpan, tandens nerv. Denna nerv sträcker sig ned genom tandens rötter
och ut i käkbenet. Om ett hål i tanden är djupt och bakterierna nått in i pulpan, eller om du slagit i
din tand, så kan nerven dö ut och orsaka inflammation/infektion i tandbenet. Nerven behöver då tas
bort och tanden rotfyllas. Detta för att man ska kunna behålla tanden utan att infektionen sprider sig
vidare.
Ofta kommer patienten då med tandvärk eller andra symptom som indikerar på en infektion och
tandläkaren gör en klinisk undersökning med röntgenbilder för att bedöma skadans omfattning.
Lokalbedövning läggs i området kring den drabbade tanden för att säkerställa en smärtfri behandling
för patienten.
Tandläkaren börjar med att borra bort en del av tandkronan för att få tillgång till tandnerven. Sedan
rengörs pulpaområdet noga med hjälp av specialverktyg och desinficerande vätskor för att få bort
bakterier och infekterad vävnad som orsakar patientens smärta och värk. Därefter kan tandläkaren
börja avlägsna nerven i pulpaområdet, även kallat rotkanalen, med speciella filar.
Nu när rotkanalen är ren och fri från nerven och bakterier kan rotkanalen fyllas med ett vanligtvis
gummiliknande material som kallas guttaperka. Sedan tätas hålet igen med en speciell
tätningssubstans för att förhindra att bakterier åter igen kan tränga in i tanden och skapa nya
problem.
När rotfyllningen är klar kan tandläkaren påbörja uppbyggnaden av tandkronan igen. Detta görs
antingen med ett plastmaterial som kallas komposit, eller en porslinskrona. Detta beror på hur pass
skadad tandkronan är.
Eftersom en rotfylld tand är försvagad efter en rotfyllning så föredrar tandläkaren ofta att förse
tanden med en pelare i roten som stärker tanden och en porslinskrona för att tanden ej ska spricka i
framtiden.
Efter en rotfyllning kan patienten uppleva obehag som värk och svullnad, men det avtar vanligtvis
inom en vecka.

en_US