tandkrona

Kronor och broar

oktober 25, 2023
Familydental

När stora delar av en tand skadats eller tidigare lagats många gånger går det inte att hållbart
reparera med hjälp av en vanlig plastfyllning. Vad som då krävs är en skräddarsydd
laboratorieframställd tandkrona eller bro som är individuellt anpassad efter din tand och ditt bett. En
krona omfattar en tand medan en bro omfattar flera tänder och framställs vanligen i porslin.
När tandläkaren gjort bedömningen att denna behandling är lämplig på just din tand får patienten
först och främst bedövning för att kunna påbörja behandlingen.
Tandläkaren börjar med att slipa på tanden för att få bort skadad tandsubstans och sedan forma den
för att ge plats åt porslinskronan.
Därefter tas ett avtryck på den preparerade tanden som används som underlag för skapandet av den
individuellt anpassade porslinskronan. Avtrycket skickas till en tandtekniker som skapar en krona som
är skräddarsydd för patientens tand med hänsyn till färg, form och bett. Målet är att den nya tanden
ska se så naturlig ut som möjligt och matcha resten av patientens tänder. Medan patienten väntar på
den nya kronan får han/hon ett skyddande hölje på den preparerade tanden mellan besöken för att
slippa obehag som till exempel ilningar.
När porslinskronan är färdig är det dags för ett återbesök hos tandläkaren. Kronan placeras då på
patientens tand och tandläkaren kontrollerar noggrant passformen. Vid behov justeras kronans form
för att säkerställa att den sitter korrekt och passar in i bettet.
Patienten får titta i spegeln om han/hon är nöjd med utseendet och kan sedan ge tandläkaren
klartecken att sätta fast kronan.
När passformen är perfekt appliceras ett tandcement/ klister i porslinskronan som häftar fast den på
tanden permanent. Väl på plats fungerar kronan som en ny skyddande yta för den skadade tanden.
Avslutningsvis kan ytterligare justeringar göra för att säkerställa att patienten kan tugga ordentligt
utan obehag.
Om en eller flera tänder saknas kan en bro- eller brygga som det även kallas, fungera som ersättning
för tandluckan.
Då används de närliggande tänderna som stöd och fäste för bron och slipas till på samma sätt som
när man gör en krona. De saknade tänderna ersätts på så vis av hängande tänder som sitter ihop
med tänderna bredvid i ett led.
Efter en kron- eller broterapi kan man uppleva efterbesvär i upp till två månader efter avslutad
behandling. Vanliga besvär är ilningar och värk i tanden/ tänderna vid intag av varm och kall föda/
dryck. Om besvären övergår till värk från tand mot örat och huvudet och du måste ta värktabletter
mot smärtan bör du kontakta din tandläkare för ytterligare kontroll.

en_US